آرشیو برچسب های: آموزش پیش بینی میکس

پیش بینی زنجیره ایی
آموزش

آموزش پیش بینی زنجیره ایی

پیش‌بینی «زنجیره‌ای» چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟ پیش‌بینی زنجیره‌ای به ترکیب پیش‌بینی‌های تکی به صورت مستقل از یک‌دیگر اطلاق می‌شود. یک شرط ضروری در این نوع پیش‌بینی، برد انتخاب اول است. فرایند محاسبه‌ی زنجیره به ترتیب چینش پیش‌بینی‌ها در فرم...