آرشیو برچسب های: آموزش افزایش ذهن

آموزش

آموزش سیستم peg قافیه‌ای بخش دوم

با بخش‌بندی، حجم بیشتری از اطلاعات رو به ذهن بسپارید بخش‌بندی یک دستگاه دیگه از یادیارها هست که می‌تونه مقدار بیشتری از اطلاعات رو در ذهن ماندگار کنه. احتمالا همین الانش هم دارین از این روش استفاده می‌کنین. برای به...