آموزش

لیمیت نشدن یا در آمدن از لیمیت در سایت شرطبندی

لیمیت شدن کاربرلیمیت شدن کاربر
92

معمولا سایت‌های شرط بندی حتی با وجود لیمیت، راهی برای بازگشت کاربر باقی می‌گذارند. عمدتا چیزی که آنها می‌خواهند تغییر رفتار کاربر است و در صورت عدم تغییر، کاربر به یک لیمیت دائمی می‌رود.

توصیه اصلی برای آربیتراژ پلیرها این است که تحت هیچ شرایطی این کار را در یک سایت انجام ندهند و در دو سایت متفاوت این کار را طبق دستورالعمل انجام دهند.
دیر به دیر برداشت بزنید چون هربار که برداشت می‌زنید، یک دور شرط هایی که بسته‌اید چک می‌شود.

تنوع در شرط بندی داشته باشید. مثلا اگر تنها روی لیگ دسته یک ایران شرط بندی کرده باشید یا درصد زیادی از شرط های

شما روی این لیگ باشد، سیستم مشکوک می‌شود که در حالی انجام تبانی هستید.

به خصوص وقتی شرط بندی نتیجه دقیق آن هم در خصوص نتیجه‌ای که چندان منطقی نیست در چنین لیگ‌هایی انجام می‌دهید، سیستم بسیار مشکوک می‌شود.
گاهی الگوی شرط بندی خود را عوض کنید و دائما از یک نوع شرط بندی استفاده نکنید.
از یک ایمیل و نام برای ثبت نام در تمام سایت‌ها استفاده نکنید. سایت‌های شرط بندی گاها از هم استعلام می‌کنند.
شارژ اولیه را بالا در نظر نگیرید.
حتی اگر دائما در حال بردن هستید، گاهی ببازید . میکس ببندید و ببازید.(این مورد فقط برا اونایی ک بیش از حد میبرن مثلا ۵۰ برد پشت سرهم،
ن اینکه یه مقدار سود کردین عمدا باخت بدین .ما بحثمون رو بالای مثلا ۵۰ برد متوالی هست )

لیمیت شدن کاربر
لیمیت شدن کاربر

چرا در سایت های شرط بندی محدود یا لیمیت می‌شوید و راه مقابله چیست؟

لیمیت شدن چیست؟

اگر مشتری دائمی سایت‌های شرط بندی باشید احتمالا تاکنون تجربه محدود شدن در یک سایت شرط بندی را داشته‌اید و حتی اگر اینطور نشده باشد، احتمالا کامنتی را جایی دیده‌اید که کسی از تجربه بد خود در این زمینه می‌گوید. از آنجا که حساب شرط بندی فرد در بسیاری مواقع مانند حساب بانکی اوست، این احساس می‌توانند بسیار تلخ و ناامیدکننده باشد و از همین رو، معمولا افرادی که محدود شده‌اند، همواره سعی می‌کنند جایی برای شکایت پیدا کنند. همینطور است که گاهی بهترین سایت‌های شرط بندی جهان نیز در فروم‌های شرط بندی، توسط برخی افراد ریت‌ها یا کامنت‌های بسیار بدی دریافت می‌کنند.

دلایل لیمیت شدن کاربر

کاربری که به طریقی قوانین پیچیده سایت را زیرپا گذاشته باشد؛ چیزی که ممکن است اصلا از وجود آن خبر نداشته یاشید. برای مثال سایت‌های شرط بندی، روی خوشی به آربیتراژ پلیرها (شور بت زدن) نشان نمی‌دهند.
کاربری که دائما برنده می‌شود و سایت (عمدتا سایت‌های ایرانی یا خارجیِ غیرمعتبر؛ می‌توانید آنها را به عنوان سایت های اسکم معرفی کنید) بدون دلیل خاصی ارتباط خود را با وی قطع کند یا پول او را نمی‌دهد.
باختن بیش از حد: سایت‌های شرط بندی خارجی و قانونی، باید کارکردی برای محدود کردن معتادان قمار داشته باشند. کسانی که شرط های غیرمنطقی می‌بندند و دائما می‌بازند

انتظار میرود کاربران محترم موارد مذکور را رعایت نموده تا مشکلی پیش نیاید